Handbag Charm - Lone Star

STS Ranchwear Lone Star handbag charm.